Laatste 5 nieuwsberichten


Laatste 3 onderzoeken


Welkom

Laatst bijgewerkt: 20 Juni 2018

Deze onderzoeksaccommodatie ligt in Ederveen (vlakbij Ede) en is opgericht in 2003 om onderzoek te verrichten ten behoeve van de Nederlandse (en internationale) nertsenhouderij. In een kas en sheds worden in diverse welzijnsvriendelijke huisvestingsvormen ongeveer 1500 nertsen in verschillende  kleurslagen gehouden.

Edelveen is een stichting met bestuursleden die benoemd worden door de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders.

Het onderzoeksprogramma is gericht op nertsen en wordt bepaald door een begeleidingscommissie onder voorzitterschap van prof. Martin Verstegen en vertegenwoordigers vanuit de primaire sector, voerleveranciers maar ook dierenartsen o.a. van Gezondheidsdienst voor Dieren.

De farm wordt gefinancierd door de sector zelf en door eigen opbrengsten van het bedrijf.

Op de onderzoeksaccommodatie wordt zowel dierenwelzijnonderzoek verricht (bijvoorbeeld gericht op gedrag of huisvesting) als voeronderzoek of ander onderzoek bijvoorbeeld met betrekking tot, mest, milieu en bedrijfsmanagement. Dit gebeurt niet alleen in opdracht van de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders maar ook in opdracht van externe bedrijven bijvoorbeeld voerleveranciers of de overheid.
Het is ook mogelijk voor externe wetenschappers om ten behoeve van objectief onderzoek gebruik te maken van de onderzoeksaccommodatie.

De farm in Ederveen wordt ook veelvuldig gebruikt om professioneel bezoekers te ontvangen.

 

Terug naar boven

KENNISBRON EDELPELSDIEREN-HOUDERIJ